Phòng chức năng

Phòng Hoá Trang

Phòng hoá trang sẽ là nơi các bé được hoá thân vào những nhân vật khác nhau, theo từng chủ đề khác nhau, hay những sự kiện khác nhau. Các bé được sử dụng các đồ vật mô phỏng thay thế phù hợp với chủ đề.

Điểm nổi bật

Học cụ đa dạng 90%
Nội dung phong phú 80%
Kiến thức 95%
Cập nhật thường xuyên 85%
Giáo viên hướng dẫn 95%

Góc media

Phòng Hoá Trang

Scroll to Top